P.5 A.20 A.21

P.5 Další

komerční objekt
2020
řízení projektu
design
marketingová strategie
marketingová komunikace
Další

A.20 Další

rezidenční objekt
2018
řízení projektu
design
Další

A.21

rezidenční objekt
2018
řízení projektu
design
Další